top of page

İK Politikamız

GAGE Grubu, küresel başarısının en önemli mimarının yüksek nitelikli çalışanları olduğunun bilincindedir.

Bu bilinçle oluşturulan insan kaynakları politikamız, çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerini yaşam boyu öğrenme ilkesine dayalı olarak desteklemekte, onlara kendi kararlarını vermeleri ve yaratıcı yeteneklerini ortaya çıkarmaları için fırsatlar sunmaktadır.

Şirketimizin vizyon ve misyonu doğrultusunda, üretkenliği ve motivasyonu yüksek çalışanlarımızla birlikte değer yaratmak en büyük hedefimizdir. Çalışanlarımızın memnuniyetini ve bağlılığını olumlu yönde etkileyecek yenilikçi uygulamaları hayata geçirmek, onlara güvenli ve konforlu bir çalışma ortamı sağlamak temel hedeflerimizdir.

Bulunan iş sayısı:

1

CNC Operatörü

85. Yıl Cumhuriyet, Sanayi Caddesi no 75, 35737 Kemalpaşa/İzmir, Türkiye

bottom of page